x Experimentació x Jocs x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions