x Comunicació oral x Comunicació escrita x Exercitació lingüística