x Comunicació oral x Material manipulable x Jocs x Experimentació