x Indagació i recerca x Comunicació oral x Material manipulable x Treball en context