x Indagació i recerca x Comunicació oral x Material manipulable x Experimentació x Treball en context