x Indagació i recerca x Material manipulable x Sortides i treball de camp