x Indagació i recerca x Treball en context x Comunicació oral x Material manipulable