x Jocs x Experimentació x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca