x Mapes i plànols x Representacions i models x Experimentació