x Maquetes i construccions x Indagació i recerca x Raonament i argumentació