x Maquetes i construccions x Jocs x Experimentació x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp