x Representacions i models x Experimentació x Comunicació oral x Maquetes i construccions