x Resolució de problemes x Material manipulable x Indagació i recerca