x Resolució de problemes x Material manipulable x Jocs x Indagació i recerca