x Resolució de problemes x Material manipulable x Raonament i argumentació