x Sortides i treball de camp x Jocs x Indagació i recerca x Maquetes i construccions