x Sortides i treball de camp x Experimentació x Comunicació oral