x Sortides i treball de camp x Experimentació x Maquetes i construccions x Comunicació oral