x Sortides i treball de camp x Experimentació x Treball en context x Maquetes i construccions