x Treball en context x Comunicació oral x Material manipulable