x Treball en context x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Maquetes i construccions