x Experimentació x Jocs x Indagació i recerca x Material manipulable