x Experimentació x Jocs x Indagació i recerca x Maquetes i construccions