x Experimentació x Maquetes i construccions x Jocs x Material manipulable