x Experimentació x Maquetes i construccions x Jocs x Raonament i argumentació