x Experimentació x Resolució de problemes x Material manipulable