x ODS x Raonament i argumentació x Literatura x Comunicació oral