x Comunicació oral x Literatura x Raonament i argumentació x Treball en context