x Comunicació oral x Projectes de centre x Raonament i argumentació x Gestió d'informació