x Comunicació oral x Raonament i argumentació x ODS x Literatura