x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació