x Comunicació oral x Representacions i models x Jocs x Mapes i plànols