x Comunicació oral x Gestió d'informació x Material manipulable