x Comunicació oral x Experimentació x Indagació i recerca x Treball en context