x Fonts primàries x Treball en context x Raonament i argumentació