x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Representacions i models