x Indagació i recerca x Experimentació x Comunicació oral x Resolució de problemes