x Indagació i recerca x Experimentació x Treball en context x Material manipulable