x Jocs x Comunicació oral x Material manipulable x Experimentació