x Jocs x Comunicació oral x Representacions i models x Experimentació x Mapes i plànols