x Jocs x Experimentació x Material manipulable x Raonament i argumentació