x Mapes i plànols x Jocs x Experimentació x Representacions i models