x Mapes i plànols x Representacions i models x Experimentació x Comunicació oral