x Material manipulable x Treball en context x Exercitació lingüística x Experimentació