x Material manipulable x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x Experimentació x Comunicació oral