x Material manipulable x Experimentació x Jocs x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació