x Maquetes i construccions x Material manipulable x Jocs x Experimentació x Raonament i argumentació