x Maquetes i construccions x Representacions i models x Experimentació x Treball en context x Taules i gràfics