x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació oral x Raonament i argumentació