x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Indagació i recerca